Servicii Contabilitate Iasi

17:56:30 - 20 Ianuarie 2021

Contabilitate generala financiara orasx

Servicii contabile orasx

Va prezentam succint serviciile incluse pentru Contabilitate generala pe raza orasx.

Operatiuni incluse in serviciile de Contabilitate generala orasx (financiara):
• Înregistrarea în contabilitate a tuturor operațiunilor derulate, consemnate în documente justificative;
• Contabilitate completă, de la evidenta primară la bilanț;
• Consiliere la intocmirea documentelor contabile primare;
• Depunerea declarațiilor, conform legislației în vigoare;
• Organizarea funcției contabile, fluxuri si proceduri;
• Situatii clienți și furnizori;
• Situatii mijloacelor fixe – valori brute, nete, amortizari, reevaluari
• Evidență și calculul amortizării mijloacelor fixe;
• Optimizare impozite;
• Stabilire obligații de plată, efectuare documente plată;
• Întocmirea balanței de verificare lunară;
• Completarea și prelucrarea registrelor contabile:
- registrul jurnal, inventor;
- jurnalul de cumpărări și de vânzări;
- jurnalul de TVA;
- cartea mare
• Raportări lunare, trimestriale, anuale către organele fiscale:
• întocmirea si depunerea bilanțului contabil anual și semestrial;
• întocmirea si depunerea declarațiilor privind taxele și impozitele;
• analiza si informare asupra situației financiar-contabile a societății;
• Reprezentarea in fata organelor de control;

Pentru a solicita o oferta de pret pentru aceste servicii financiar contabile in orasx, apasati butonul de mai jos:
Solicita oferta de pret

50 afisari   01 Ianuarie 2020 Echipa Companiei