Servicii Contabilitate Iasi

19:18:06 - 20 Ianuarie 2021

Salarizare si personal orasx

Servicii financiar contabile

Va prezentam succint serviciile incluse pentru asigurarea documentatiei aferenta salarizarii si personalului angajata pentru companiile de pe raza orasx.

Operatiuni incluse in serviciile de Salarizare si personal:• Redactarea și întocmirea contractelor individuale de muncă ( CIM );
• Întocmirea actelor adiționale, a deciziilor de suspendare sau de încetare a CIM;
• Înregistrarea în Revisal și transmiterea acestor contracte la Inspectoratul Teritorial de Muncă (transmiterea online)
• Administrarea dosarelor de personal
• Întocmire state lunare de plată a salariilor precum și a avansurilor;
• Evidența orelor suplimentare și a sistemelor complexe de bonificații;
• Eliberarea de adeverințe pentru salariați;
• Întocmirea documentației pentru angajarea șomerilor;
• Întocmirea documentației pentru angajarea absolvenților;
• Întocmirea fișelor de post;
• Evidența tichetelor de masă și a tichetelor cadou;
• Calculul concediilor de odihnă și al concediilor medicale;
• Calculul salariilor și întocmirea statelor de salarii si a fluturașilor de salarii pe baza pontajelor;
• Consultanță la întocmirea referatelor și deciziilor de sancționare pentru abateri disciplinare;
• Informări cu privire la modificările legislative in domeniul salarizării;
• Întocmirea de rapoarte solicitate de client;
• Orice informații și rapoarte in legătură cu costurile salariale;
• Calculul reținerilor și popririlor salariale;
• Întocmirea situațiilor centralizatoare solicitate de organele de control;
• Relația cu ITM (Inspectoratul Teritorial de Munca);
• Întocmirea (daca este cazul) a dosarului pentru recuperarea sumelor privind concedii medicale și indemnizații de la casele de sănătate;
• Elaborarea Regulamentului de Ordine Interioară și a procedurii de implementare a acestuia;
Pentru a solicita o oferta de pret pentru aceste servicii financiar contabile de Salarizare si persona in orasx, apasati butonul de mai jos:
Solicita oferta de pret50 afisari   02 Februarie 2020 Echipa Companiei